حمام گرداندن

تا مادامیکه نوزادتان بصورت کامل کثیف نشده باشد نباید حمام داده شود. در اثناء تعویض پوشک نوزادتان ویا بعد از تعذیه اندکی نظافت موضعی برای نوزادتان مکفی خواهد بود. هفتگی 3 الی 4 بار میبایست نوزادتان را حمام کرده و تمیز کردن نقاط حساس (صورت، گردن، سر و کشاله ران) در مراقبتهای روزانه بوسیله اسفنج در مابین حمامها مکفی خواهد بود

مواردی که میبایست در حین حمام دادن مورد دقت واقع شود؛

 

- قبل از شستن نوزادتان، مناسب بودن / نبودن حرارت اتاقتان را کنترل کنید

- لوازم لازمه جهت حمام کردن را تحت دسترس خود قرار دهید.

- از صورت نوزادتان شروع کنید، هر دو چشم را بوسیله توپکهای پنبه ای تمیز و خیسانده شده پاک کنید، از پل بینی شروع کرده و سپس از گوشه های چشم به سمت بیرون پاک کنید. باقیمانده صورت را با دستمالی تمیز و مرطوب و بدون صابون بشوئید. بخشهای بیرونی گوش را با دستمال نرمی پاک کنید. مقداری صابون نوزاد را به دستمالی افزوده و از گردن نوزاد به سمت پایین با ملایمت پاک کنید. با دستمال خیس تمیزی آبکشی کنید. از خیس نشدن بند ناف اطمینان حاصل کنید. در آخرین مرحله سرش را باشامپو شسته و آبکشی کنید. در اثناء آبکشی به نرفتن آب به صورت نوزادتان دقت کنید. سپس با پارچه شستشو تمیزی نوزادتان را آبکشی کنید.