تعویض پوشک

نوزادتان در ماههای نخست نیاز به تعویض مداوم پوشک خواهد داشت و بدین سبب پوشک نوزادتان را بصورت مداوم تعویض کرده و از سوزش ران نوزادتان ممانعت کنید.

مواردی که در اثناء تعویض پوشاک نوزادتان میبایست دقت کنید:

·  در اثناء تعویض پوشک همه چیز لازمه را زیر دست خود نگهدارید.(پوشک تمیز، دستمال مرطوب، حوله خشک کردن، یک دستمال تمیز و خیس)

 

قبل از تعویض پوشک مطلقاً دستان خود را بشوئید.

در اثناء تعویض پوشک نوزادتان میبایست چیزهای تفریح کننده ای برایش تهیه کنید. اسباب بازیهای آویزان شده بروی تخت، جعبه موزیک ویا اسباب بازیهای مکانیکی در حین  تعویض پوشاک فرصت لازمه را برای شما تامین خواهد کرد.

قبل از تعویض پوشک نوزادتان، در زیر نوزادتان از نظر بهداشتی پارچه ایمنی فرش کنید.

·  در اثناء تعویض پوشک نوزادتان را باز کنید، اگر مدفوع وجود داشته باشد آنرا با دستمال تمیز کنید. بخش جلو نوزادتان را با آبگرم ویا دستمال نظافتی پاک کنید، تلاش به دسترسی به همه نقاط کنید. سپس پاها را بلند کرده و رانش را تمیز کنید؛ پوشک کثیف را از زیر نوزاد کشیده و پوشک تمیز را بجای آن قرار دهید.

پوشکها را مطابق اصول بهداشتی دور بیاندازید. اگر مدفوع خشک موجود بوده باشد آنها را به توالت بیاندازید.

بعد از اتمام یافتن امر تعویض پوشک، دستان خود را با آب و صابون بشوئید.